Hur man använder en investeringskalkylator

En investeringskalkylator kan hjälpa dig att bestämma hur ofta du vill öka dina intäkter. Det kan sträcka sig från månadsvis till en årlig nivå. Intäkterna är i allmänhet högre om frekvensen är högre. Aktieinvesteringar bör använda årlig sammansättning. Det finns dock andra alternativ tillgängliga för CD-skivor eller sparkonton. Din finansiella institution kan hjälpa dig att beräkna sammansättningsfrekvensen för investeringar. Du bör göra regelbundna uttag och insättningar vid varje periods början och slut, om möjligt. Om du inte har ett bankkonto kan du använda kalkylatorn för att hitta en pålitlig spar- eller bankinstitution.
Avkastning på investeringen

En ROI-kalkylator låter dig jämföra olika investeringar och avgöra vilken som har högst avkastning på investeringen. För att beräkna avkastningen exakt måste du inkludera alla kostnader som transaktionskostnader, skatter och underhåll. Roi-beräkningen bör ta hänsyn till risken. Avkastning med hög potential kan fresta dig att göra investeringar. De garanterar dock inte alltid en avkastning. Du kan använda en ROI-kalkylator för att bedöma risken för dina investeringsalternativ och sedan bestämma vilka investeringar du ska skära ner eller eliminera.
Avkastning

Investeringshastigheten (ROI), kalkylatorn, visar den förväntade räntan för avkastning på din investering under en tidsperiod. Kalkylatorn kräver att du anger beloppet för din initiala investering, den förväntade avkastningen och skattesatsen. När du har angett informationen visar räknaren ett diagram. Om du vill se mer information kan du också visa en rapport om din investering. Här är några vanliga fel som investerare gör när de använder en ROI-kalkylator.
Tillväxttakt

Att beräkna tillväxttakten för investeringar kan hjälpa dig att avgöra hur mycket dina investeringar har vuxit över tiden. Det är möjligt för en investering att växa i en annan takt, så det är viktigt att beräkna denna faktor. Om din investeringsperiod är fem år och tillväxttakten är fem procent, kommer du att förlora fem procent av dina pengar. Den federala skattesatsen ingår för att hjälpa dig att bestämma din skatteklass samt den potentiella tillväxten över tiden. Du kan dra av statliga skatter från den federala skattedeklarationen, även om inte alla stater har investeringsintäkter.
Standard för returfrekvens

SmartAsset har som standard en avkastning på 4% när du använder sin investeringskalkylator. Även om detta är en rimlig ränta för en långsiktig investering är den långt ifrån idealisk. Aktiemarknaden har sett historiskt högre avkastning. Aktiemarknaden förutsätter att du gör bidrag i varje början av varje period. Antalet år som du lägger på din investering beror på hur lång tid det tar.
Inflationens inverkan på avkastningen på investeringar

Men hur påverkar inflationen ett projekt? Inflationen kan antingen öka den slutliga avkastningen eller sänka den. Inflationen kan också påverka riktmärket mot vilket en roi måste mätas. En miljö med låg inflation kan möjliggöra en rimlig avkastning, men en inflationsstyrd ekonomi kommer att kräva en högre avkastning för att tillfredsställa investerare.