Hur man använder en inteckningskalkylator

En inteckningskalkylator kan hjälpa dig att få en uppfattning om beloppet för dina månatliga betalningar. Du måste veta värdet på ditt hem, dess nuvarande värde, handpenning och eget kapital. Eget kapital är skillnaden i bostadens värde och det belopp du är skyldig. Handpenningen kan anges i dollar eller som en procentandel av ditt inköpspris. En inteckningskalkylator kan användas för att uppskatta dina månatliga betalningar och det belopp du behöver betala varje månad.
Räntesats

En kalkylator för inteckningsbetalning kan användas för att beräkna dina månatliga betalningar och räntor. Ange lånebeloppet och den löptid du vill låna (upp till 30 år). Hypotekslånekalkylatorn beräknar den genomsnittliga räntan för din valda låneperiod. Ange beloppet för handpenning i dollar eller procentandelar av det totala inköpspriset. Denna kalkylator låter dig jämföra olika lånealternativ och beräkna dina månatliga betalningar.
Långivarens löptid

En inteckningskalkylator visar dig de återstående månaderna för att betala inteckningen. De flesta bolån har en löptid på 30 dagar till en månad beroende på långivare. För att undvika ränta kan du förlänga löptiden genom att göra extra månatliga betalningar för att minska lånebalansen. För att uppskatta värdet på ditt hem över tid kan du använda en inteckningskalkylator. Om du måste kan dina lånevillkor vanligtvis ändras senare.
Insättning betalning

En handpenningskalkylator är ett bra verktyg för dem som vill köpa ett hus men inte har kontanter för att betala en handpenning. Ange fastighetspris, handpenning och PMI. För att beräkna en månatlig betalning delar kalkylatorn inköpspriset och handpenningsprocenten. Stängningskostnaderna kan också matas in. Dessa uppgår vanligtvis till mellan två och fem procent av bostadens pris.
Betalningsbelopp

Kalkylatorn för inteckningsbetalning kan användas för att beräkna dina månatliga betalningar och hjälpa dig att jämföra alternativ. För att beräkna den månatliga inteckningsbetalningen använder kalkylatorn lånebeloppet och räntan för att beräkna lånebeloppet. Den månatliga betalningen tar också hänsyn till årliga skatter och försäkringar. Handpenningsbeloppet kan anges i dollar eller procent av köpeskillingen. Kalkylatorn beräknar den genomsnittliga räntan för löptiden. Kalkylatorn låter dig jämföra olika betalningsbelopp och bestämma vilken som är mest prisvärd för din månatliga ekonomi.
Extra betalningar

Extra betalningar kan vara ett bra alternativ för att spara pengar på din inteckning. Kalkylatorer som beräknar kostnaden för extra betalningar kan hjälpa dig att avgöra hur mycket du skulle kunna spara i ränta och tid under ditt låns livstid. Kalkylatorer tar hänsyn till dina fastighetsskatter, försäkringar och räntan och tiden tills du börjar göra betalningar. Du kan göra extra betalningar varannan månad eller en gång per år.

Hur man använder en investeringskalkylator

En investeringskalkylator kan hjälpa dig att bestämma hur ofta du vill öka dina intäkter. Det kan sträcka sig från månadsvis till en årlig nivå. Intäkterna är i allmänhet högre om frekvensen är högre. Aktieinvesteringar bör använda årlig sammansättning. Det finns dock andra alternativ tillgängliga för CD-skivor eller sparkonton. Din finansiella institution kan hjälpa dig att beräkna sammansättningsfrekvensen för investeringar. Du bör göra regelbundna uttag och insättningar vid varje periods början och slut, om möjligt. Om du inte har ett bankkonto kan du använda kalkylatorn för att hitta en pålitlig spar- eller bankinstitution.
Avkastning på investeringen

En ROI-kalkylator låter dig jämföra olika investeringar och avgöra vilken som har högst avkastning på investeringen. För att beräkna avkastningen exakt måste du inkludera alla kostnader som transaktionskostnader, skatter och underhåll. Roi-beräkningen bör ta hänsyn till risken. Avkastning med hög potential kan fresta dig att göra investeringar. De garanterar dock inte alltid en avkastning. Du kan använda en ROI-kalkylator för att bedöma risken för dina investeringsalternativ och sedan bestämma vilka investeringar du ska skära ner eller eliminera.
Avkastning

Investeringshastigheten (ROI), kalkylatorn, visar den förväntade räntan för avkastning på din investering under en tidsperiod. Kalkylatorn kräver att du anger beloppet för din initiala investering, den förväntade avkastningen och skattesatsen. När du har angett informationen visar räknaren ett diagram. Om du vill se mer information kan du också visa en rapport om din investering. Här är några vanliga fel som investerare gör när de använder en ROI-kalkylator.
Tillväxttakt

Att beräkna tillväxttakten för investeringar kan hjälpa dig att avgöra hur mycket dina investeringar har vuxit över tiden. Det är möjligt för en investering att växa i en annan takt, så det är viktigt att beräkna denna faktor. Om din investeringsperiod är fem år och tillväxttakten är fem procent, kommer du att förlora fem procent av dina pengar. Den federala skattesatsen ingår för att hjälpa dig att bestämma din skatteklass samt den potentiella tillväxten över tiden. Du kan dra av statliga skatter från den federala skattedeklarationen, även om inte alla stater har investeringsintäkter.
Standard för returfrekvens

SmartAsset har som standard en avkastning på 4% när du använder sin investeringskalkylator. Även om detta är en rimlig ränta för en långsiktig investering är den långt ifrån idealisk. Aktiemarknaden har sett historiskt högre avkastning. Aktiemarknaden förutsätter att du gör bidrag i varje början av varje period. Antalet år som du lägger på din investering beror på hur lång tid det tar.
Inflationens inverkan på avkastningen på investeringar

Men hur påverkar inflationen ett projekt? Inflationen kan antingen öka den slutliga avkastningen eller sänka den. Inflationen kan också påverka riktmärket mot vilket en roi måste mätas. En miljö med låg inflation kan möjliggöra en rimlig avkastning, men en inflationsstyrd ekonomi kommer att kräva en högre avkastning för att tillfredsställa investerare.